top of page

מרכז רפואי רמת אביב

רחוב איינשטיין 40, מגדל הקניון רמת אביב, קומה 3

זימון תורים 03-6401234054-9630062

Heading 6

רשימת מרפאות לקבלת קהל 

מדליין מרפאות מומחים

רחוב אלי כהן 1,  בת ים

זימון תורים 077-8042884

מרכז רפואי רמת אביב

רחוב איינשטיין 40, מגדל הקניון רמת אביב, קומה 3

זימון תורים 03-6401234077-8042884

מרפאות חוץ, אסותא ראשל"צ 

גם למבוטחי "כללית מושלם"!

רחוב החומה 14, ראשון לציון 

זימון תורים 03-7643808

מטופלים פרטיים

מרפאות כף רגל וקרסול, אורתופדיה כללית, ייעוץ צלילה וחוות דעת רפואית

זימון תורים 077-8042884

מדליין מרפאות מומחים

רחוב אלי כהן 1,  בת ים

קופ"ח מכבי, מודיעין

רחוב תלתן 8, מודיעין

מבוטחים של קופ"ח מכבי

מרפאת כף רגל וקרסול ואורתפדיה כללית

זימון תורים 3555*

bottom of page