top of page

מרכז רפואי רמת אביב

רחוב איינשטיין 40, מגדל הקניון רמת אביב, קומה 3

זימון תורים 03-6401234054-9630062

Heading 6

רשימת מרפאות לקבלת קהל 

מדליין מרפאות מומחים

רחוב אלי כהן 1,  בת ים

זימון תורים 077-8042884

מרכז רפואי רמת אביב

רחוב איינשטיין 40, מגדל הקניון רמת אביב, קומה 3

זימון תורים 03-6401234077-8042884

מרפאות חוץ, אסותא ראשל"צ 

גם למבוטחי "כללית מושלם"!

רחוב החומה 14, ראשון לציון 

זימון תורים 03-7643808

מטופלים פרטיים

מרפאות כף רגל וקרסול

וחוות דעת רפואית

זימון תורים 077-8042884

מדליין מרפאות מומחים

רחוב אלי כהן 1,  בת ים

קופ"ח מכבי, מכבים

אחת לחודש

רחוב נוף קדומים 3, מכבים

מבוטחים של קופ"ח מכבי

מרפאת כף רגל וקרסול 

זימון תורים 3555*

bottom of page