top of page
אורטופדית כף רגל וקרסול

ניתוחים זעיר פולשניים

בכף הרגל והקרסול

ניתוח זעיר פולשני בהשוואה לניתוח בגישה פתוחה

ברוב המקרים ניתוחים בכף הרגל והקרסול מבוצעים בגישה פתוחה במהלכה מבוצע חתך משמעותי בעור וברקמות הרכות על מנת לחשוף את הבעיה (הפתולוגיה) ולטפל בה.

בעשור האחרון התפתחה שיטת ניתוח זעיר פולשנית, במהלכה מבוצע ניתוח דומה לזה שבגישה הפתוחה ללא החתך המשמעותי.

בניתוח זעיר פולשני מבצעים חתכים קטנים בעור דרכם מוחדר ציוד יעודי לטיפול בפתולוגיה בכף הרגל והקרסול.

מהם יתרונות ניתוח זעיר פולשני לעומת ניתוח פתוח

יחסית לגישה הפתוחה, בניתוח זעיר פולשני הפגיעה ברקמה הרכה היא מינימאלית ולכן זמן ההחלמה מהניתוח קצר משמעותית וגם התוצאה הקוסמטית (צלקות) טובה יותר.

חשוב לזכור, שלא תמיד ניתן לבצע ניתוח באופן זעיר פולשני.

כל מקרה נבדק ומוצע לו הטיפול המיטבי בהתאם למצבו.

מקרים המתאימים לניתוח זעיר פולשני

ד"ר גנוט השתלם בביצוע ניתוחים זעיר פולשניים בשוויץ ובאוסטרליה ומבצע אותם במסגרת בית החולים וולפסון, אסותא והמרכז הרפואי רמת אביב.

bottom of page